header image
N
Aktualności
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Rekrutacja
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Kodeks ucznia
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Organizacja roku szkolnego
Konkursy
r
Zebrania
Sześciolatek w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Email:
zso3@edu.gorzow.pl
Zebrania Drukuj

 
TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

•    WRZESIEŃ    – 21. 09. 2017 r. (czwartek)
•    PAŹDZIERNIK    – 19. 10. 2017 r. (czwartek)
•    LISTOPAD  - 23. 11. 2017 r. (czwartek)
•    GRUDZIEŃ  – 21. 12. 2017 r. (czwartek) - informacja o planowanych ocenach,
                             w tym szczególnie niedostatecznych, na I półrocze, zebranie obowiązkowe
•    STYCZEŃ    – 25. 01. 2018 r. (czwartek) – wywiadówka 
•    MARZEC    – 15. 03. 2018 r. (czwartek)
•    KWIECIEŃ – 19. 04.2018 r. (czwartek)
•    MAJ  – 17. 05. 2018 r. (czwartek) - informacja o planowanych ocenach
                         na koniec roku szkolnego z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
                           zebranie obowiązkowe


                                                                                                                                                                                                                            
Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl